เรียงลำดับ

ผัากาบบัาว

140.00 ฿
ผัาหน้ากว้าง 1 เมตร ตัคเสื้อตัวหนึ่ง 2 เมตร

ผ้าปูโต็ะ

380.00 ฿
ลายขัดทอจากฝ้ายเข็นมือย้อมด้วยเปลือกไม้
รูปภาพสินค้า แหวนเงินแท้ (ฝังพลอย) OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

แหวนเงินแท้ (ฝังพลอย)

2,200.00 ฿ 1,540.00 ฿
แหวนเงินแท้ 92.5% ทำมาจากเม็ดเงินบริสุทธิ์ที่ทางโรงงานเป็นคนผลิตออกจำหน่ายเอง มีทั้งราคาปลีกและราคาส่ง โดยปัจจุบันบริษัทฯ ส่งออกทั้งในและต่างประเทศ
รูปภาพสินค้า แหวนเงินแท้ (ฝังพลอย) สีฟ้า OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

แหวนเงินแท้ (ฝังพลอย) สีฟ้า

750.00 ฿ 525.00 ฿
แหวนเงินแท้ 92.5% ทำมาจากเม็ดเงินบริสุทธิ์ที่ทางโรงงานเป็นคนผลิตออกจำหน่ายเอง มีทั้งราคาปลีกและราคาส่ง โดยปัจจุบันบริษัทฯ ส่งออกทั้งในและต่างประเทศ
รูปภาพสินค้า แหวนเงินแท้รูปหัวใจ  OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

แหวนเงินแท้รูปหัวใจ

750.00 ฿ 525.00 ฿
แหวนเงินแท้ 92.5% ทำมาจากเม็ดเงินบริสุทธิ์ที่ทางโรงงานเป็นคนผลิตออกจำหน่ายเอง มีทั้งราคาปลีกและราคาส่ง โดยปัจจุบันบริษัทฯ ส่งออกทั้งในและต่างประเทศ
รูปภาพสินค้า แหวนเงินแท้ (ฝังพลอย) สีชมพู OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

แหวนเงินแท้ (ฝังพลอย) สีชมพู

750.00 ฿ 525.00 ฿
แหวนเงินแท้ 92.5% ทำมาจากเม็ดเงินบริสุทธิ์ที่ทางโรงงานเป็นคนผลิตออกจำหน่ายเอง มีทั้งราคาปลีกและราคาส่ง โดยปัจจุบันบริษัทฯ ส่งออกทั้งในและต่างประเทศ
รูปภาพสินค้า แหวนเงินแท้รูปหัวใจครึ่งเสี้ยว  OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

แหวนเงินแท้รูปหัวใจครึ่งเสี้ยว

600.00 ฿ 420.00 ฿
แหวนเงินแท้ 92.5% ทำมาจากเม็ดเงินบริสุทธิ์ที่ทางโรงงานเป็นคนผลิตออกจำหน่ายเอง มีทั้งราคาปลีกและราคาส่ง โดยปัจจุบันบริษัทฯ ส่งออกทั้งในและต่างประเทศ
รูปภาพสินค้า ต่างหูเงินรูปหัวใจ (ฝังพลอย) OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

ต่างหูเงินรูปหัวใจ (ฝังพลอย)

1,550.00 ฿ 1,085.00 ฿
ต่างหูเงินรูหัวใจ ทำมาจากเม็ดเงินบริสุทธิ์ที่ทางโรงงานเป็นคนผลิตออกจำหน่ายเอง มีทั้งราคาปลีกและราคาส่ง โดยปัจจุบันบริษัทฯ ส่งออกทั้งในและต่างประเทศ