เรียงลำดับ
รูปภาพสินค้า กล่องทิชชู่ OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

กล่องทิชชู่

250.00 ฿ 220.00 ฿
กล่องทิชชู เป็นที่ใส่กล่องทิชชู
รูปภาพสินค้า เสื่อพับทอเครื่อง OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

เสื่อพับทอเครื่อง

280.00 ฿ 220.00 ฿
กว้าง90ซม.ยาว1.90ซม. มีสีขาวและน้ำตาล (รวมค่าขนส่งแล้ว)
รูปภาพสินค้า จานโชว์ ลาย รามเกียรติ์ OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

จานโชว์ ลาย รามเกียรติ์

18,000.00 ฿ 15,000.00 ฿
จานใบบัวขนาด 41 เซนติเมตร ตอนพระรามยกทัพ (สินค้านี้ไม่รวมราคาขนส่ง)

ตะกร้าไก่ไผ่ทอง

1,300.00 ฿
สานมาจากไม้ไผ่ ของกลุ่มจักรสานบ้านทรงธรรมแบมบู

ฝาชีลายไทย

1,000.00 ฿
ฝาชีลายไทยจักรสาน บ้านทรงธรรมแบมบู