เรียงลำดับ
รูปภาพสินค้า ข้าวกล้อง OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

ข้าวกล้อง

250.00 ฿ 100.00 ฿
ข้าวกล้อง ไม่รวมค่าจัดส่ง

ข้าวหอมนิล

60.00 ฿
ข้าวหอมนิลปลอดสารเคมีกก.60บาท ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่ง
รูปภาพสินค้า ข้าวสามสี OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

ข้าวสามสี

60.00 ฿ 50.00 ฿
ข้าวสมามสีขนาด 1กก.มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ ต้านอนุมูลอิสระ บำรุงร่างกาย
รูปภาพสินค้า ข้าวไรช์เบอรี่ OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

ข้าวไรช์เบอรี่

180.00 ฿ 150.00 ฿
ข้าวไร้ซ์เบอร์รี่ กกละ 180 บาท ไม่รวมภาษี ปลอดสารพิษ คัดคูณภาพ
รูปภาพสินค้า ข้าวกล้องหอมมะลิ OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

ข้าวกล้องหอมมะลิ

40.00 ฿ 35.00 ฿
ข้าวกล้องเบอร์ 5 ข้าวหอมมะลิพันธุ์ 105
รูปภาพสินค้า ข้าวหอมมะลิ 100% OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

ข้าวหอมมะลิ 100%

42.00 ฿ 40.00 ฿
หอมนุ่มอร่อย ข้าวหอมมะลิพันธุ์ 105
รูปภาพสินค้า ข้าวกล้องถาวร OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

ข้าวกล้องถาวร

40.00 ฿ 35.00 ฿
ข้าวเหนียว กข.6 หอมนุ่ม อร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีวิตามินเอ วิตามินบี
รูปภาพสินค้า ข้าวกล้อง OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

ข้าวกล้อง

80.00 ฿ 65.00 ฿
ราคาข้าวกล้องต่อ 1 กิโลกรัมยังไม่รวมค่าส่ง