Orderby

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ตรากิตติศักดิ์

40.00 ฿
ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ตรากิตติศักดิ์ เป็นข้าวหอมมะลิสุรินทร์ใหม่ต้นฤดู 100% ผลิตจากสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 แท้ของไทยที่ดีที่สุด ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ตรากิตติศักดิ์ เพาะปลูกในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์